Accomodation made easier In English

 

Coast apartments tilbyr profesjonell og effektiv utleie av boliger i regionen.

Høy lokalkunnskap og effektive rutiner for å finne rett overnatting til rett behov. Coast apartments har et stort utvalg enheter med spesifisert kvalitet

 

Leilighet  - Bolighus - Brakkerigger

 

 

Et kontaktsted for alle henvendelser

 

Rutinemessig dokumentert brann-kontroll.Kontroll av rømningsveier. Sjekkliste ved innflytting/utflytting og beboeravtale.

 

Coast apartments kan ta del i planlegging av ditt firmas overnattings behov i området, søke etter, finne og kvalitetsikre, egnede enheter etter behov og budsjett. Coast Apartments kan håndtere ansatte, og se til at de kommer godt på plass i enhetene..Coast apartments kan planlegge og legge til rette for egnede enheter ved oppstart av prosjekt og arbeid i regionen frem i tid.

 

Accomodation Made Easier