Accomodation made easier In English

Stord & Omegn

Stord har lang historie innen sjøfartsbygging og verftsdrift, og er i dag en stor aktør innen utvikling samt utbyggingen av den norske offshore-næringen. Mange store kontrakter havner her, og det er natulig for verftene å sikre seg arbeidskraft. Området har et attraktivt arbeidsmarked og er en trivelig og god plass å bo.

Regionen

Sunnhordland er et distrikt i den sørvestlige delen av Hordaland fylke, som i dag omfatter de syv kommunene Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Sunnhordland har 58 381 innbyggere (1. juli 2013)[1] og et samlet areal på 2 896 km². 50 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. Regionsenteret er byen Stord.

 

Stord er en bykommune i Hordaland. Også navn på øya Stord, hvis sørlige halvdel dekkes av Stord kommune, og den nordlige av Fitjar. Kommunen Stord omfatter et 144 km² stort areal på de bebodde øyene Stord, Huglo og Føyno. I tillegg kommer flere mindre øyer og holmer.

Navnet Stord kommer av norrønt, «den høgreiste».

Stord fikk bystatus i 1997 og er verdens største by med nynorsk som skriftspråk. Kommunestyrets vedtak er at hele kommunen har bystatus.[1]

Kommunesenteret heter Leirvik, som på folkemunne blir kalt «Vikjo». Her bor ca. 11 000 innbyggere. Sagvåg er nest største tettsted med ca. 3000 innbyggere. Stord kommune har et samlet innbyggertall på 18 000.

Største hovednæring er leverandørindustrien innen olje og gass – hovedsakelig feltutvikling men òg teknologiutvikling, drift, vedlikehold og modifikasjoner. Kværner, Wärtsilä og Apply Leirvik har samlet over 3000 ansatte.

Aker Stord (nå Kværner Stord) sammen med partnere, gjennomførte i perioden 2005–2007 Ormen Lange-prosjektet for Norsk HydroAukra, hvor Aker Stord hadde rundt 10 000 mennesker i rotasjon for seg.

 

Kilde:Wikipedia