Accomodation made easier In English

Lokalt

 

Coast apartments har en lokal stab, gode visuelle hjelpemiddel og en stor portefølje boliger og brakkerigger i regionen, for å huse deg, eller dine ansatte.Vi bestreber oss på å finne rett bolig eller en effektiv brakkerigg, med rett kvalitet og innenfor budsjett, slik at du eller dine ansatte kommer godt i hus på en enkel måte.Alle våre enheter blir gjennomgått for kvalitet, rømningsveier og brannkrav rutinemessig.Coast apartments har kontor lokalt på Stord, høy kjennskap til de forskjellige områdene og kan finne egned overnatting  som støtter dine behov

.

Enkelt

 

Flere leieforhold en faktura, ett kontaktsted og profesjonell oppfølging. Med stor portefølje av boliger kan Coast apartments tilby hjelp til vekslende overnattingsbehov

 

Hvor

 

Coast apartments har kontor i Leirvik sentrum, midt på Stord