Accomodation made easier In English

Leie bolig

Overtagelsesassistenter for fleksibel innflytting etter arbeidstid .Kompetent stab med lang erfaring innen utleie og effektiv drift av utleieboliger og brakkerigger, med en løsningsorientert holdning.

 

Fakturarutiner og rapportering etter avtale. Ditt førstevalg for leie av bolig i regionen.Flere leiefohold, en fakura og et kontaktsted.

Kontrakter

Coast apartments bruker standardiserte kontrakter iht. gjeldende regelverk. Ved innflyttning blir det utført gjennomgang av bolig i forbindelse med sikkerhet, rømningsveier, brann og nød rutiner for bolig og eller bygget.Rigger har rutinemessig branntilsyn og renhold

 

 

Kvalitet

Alle Coast Apartments boliger blir rutinemessig gjennomgått iht. rutiner for brannvern, rømingsveier og sikkerhet før innflyttning.

Coast apartments har egen stab som tar seg av alle dokumenter, alt praktisk og sørger for at du eller dine ansatte kommer godt på plass i området.

 

 

Effektivt

Med gode visuelle hjelpemiddel blir valg av bolig eller rigg for firma enkelt, og med lokal stab gis det god rådgivning slik at valg av overnatting kan gjøres en gang, og en trives.

overnatting til ditt behov ?

Gode boliger, leiligheter og rigger, gode plasser

Det skal være godt å bo på Stord - lenge, eller bare en stund

Det skal være godt å bo på Stord - lenge, eller bare en stund

Brakkerigger for bedrifter